x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Raonament i argumentació