x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Resolució de problemes x Indagació i recerca