x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca