x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo