x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Indagació i recerca