x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Representacions i models x Comunicació oral