x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC