x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes