x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca