x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca