x Sortides i treball de camp x Eines TIC x Gestió d'informació x Treball en context