x Sortides i treball de camp x Treball en context x Eines TIC x Gestió d'informació