x Sortides i treball de camp x Treball en context x Gestió d'informació