x Eines TIC x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Resolució de problemes