x Eines TIC x Treball en context x Raonament i argumentació