x Gestió d'informació x Animacions i simulacions x Indagació i recerca