x Gestió d'informació x Comunicació oral x Comunicació escrita x Animacions i simulacions