x Gestió d'informació x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita