x Gestió d'informació x Fonts primàries x Exercitació lingüística