x Gestió d'informació x Indagació i recerca x Eines TIC x Comunicació escrita