x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Representacions i models