x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Raonament i argumentació