x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca