x Gestió d'informació x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca