x AICLE/CLIL/EMILE x Gestió d'informació x Raonament i argumentació