x Comunicació oral x Gestió d'informació x Treball en context