x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Treball en context x Gestió d'informació x Comunicació oral