x Comunicació oral x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE x Treball en context