x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Treball en context x Gestió d'informació