x Raonament i argumentació x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE