x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x Treball en context x AICLE/CLIL/EMILE