x Gestió d'informació x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació