x Raonament i argumentació x Gestió d'informació x AICLE/CLIL/EMILE