x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Gestió d'informació x AICLE/CLIL/EMILE