x Comunicació oral x Exercitació lingüística x AICLE/CLIL/EMILE x Gestió d'informació