x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació escrita