x Gestió d'informació x Raonament i argumentació x AICLE/CLIL/EMILE