x Gestió d'informació x Exercitació lingüística x Comunicació oral