x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística