x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Representacions i models