x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Resolució de problemes