x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Indagació i recerca x Resolució de problemes