x Comunicació oral x Fonts primàries x Mapes i plànols