x Comunicació oral x Treball en context x Imatge, so i vídeo x Animacions i simulacions