x Comunicació oral x Experimentació x Gestió d'informació