x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Gestió d'informació x Comunicació escrita