x Comunicació oral x Gestió d'informació x Animacions i simulacions