x Comunicació oral x Gestió d'informació x Experimentació