x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Mapes i plànols