x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Taules i gràfics